Tabellen   -   hemel.waarnemen.comGegevens van de manen van Jupiter


Naam Afstand tot Jupiter
(RJ)
Omloop-
periode

(dagen)
Straal
(km)
Massa
(Maan=1)
Dichtheid
(g/cm3)
 
Metis 1,79 0,30 (20) ? ?
Adrastea 1,80 0,30 12×8 ? ?
Amalthea 2,5 0,50 135×75 ? ?
Thebe 3,1 0,68 (50) ? ?
Io 5,9 1,8 1815 1,22 3,57
Europa 9,4 3,6 1569 0,65 2,97
Ganymedes 15 7,2 2631 2,01 1,94
Callisto 26 16,7 2400 1,47 1,86
Leda 155 239 (8) ? ?
Himalia 161 251 (90) ? ?
Lysithea 164 259 (20) ? ?
Elara 164 260 (40) ? ?
Ananke 297 631 (r) (15) ? ?
Carme 316 692 (r) (22) ? ?
Pasiphae 329 735 (r) (35) ? ?
Sinope 332 758 (r) (20) ? ?


Getallen tussen haakjes zijn onzeker. Een (r) in de kolom omloopperiode betekent retrograad.
RJ = 1 jupiterstraal = 11,21 RA = 7,150 x 107 m. 1 maanmassa = 0,0123 MA = 7,35 x 1022 kg.Bron: The new solar system